Nowy Dwór Gdański
Powróć do: strona główna

Mieszkańcy

W zakładkach się następujące informacje:

  • formularze do załatwiania  spraw urzędowych (należacych do zadań gminy), 
  • procedury związane z usługami realizowanymi przez Urząd Stanu Cywilnego (dowody, Karta Dużej Rodziny, śluby), 
  • metodę i stawki obowiązujace za gospodarowanie odpadamni  (śmieci), 
  • konkursy i dla organizacji pozarządowych,
  •  stawki podatkowe,
  •  strukturę oświaty w gminie, 
  • dane statystyczne za poprzednie lata, 
  • programy dot. usuwania azbestu, 
  • procedury związane z wycinką drzew, 
  • archiwalne numery Wieści Nowodworskich.