Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
pochmurno
19°C
Powróć do: Mieszkańcy

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia 2021 roku w Polsce będzie przeprowadzany Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który koordynuje Główny Urząd Statystyczny.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Wynika to z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.

Preferowaną metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.

Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź Urząd Miejski przy ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim lub zadzwoń na infolinię pod numer tel.: 22 279 99 99

Jeśli nie spiszesz się przez Internet lub przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz, który przeprowadzi spis telefonicznie lub bezpośrednio.

Nie obawiaj się o swoje dane. GUS Są obejmuje je ochroną i tajemnicą statystyczną. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz zapytany w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na www.spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

 

 

 

 

 

Centralne Biuro Spisowe przedłuża nabór kandydatów na rachmistrzów do 16 lutego br.

Narodowy Spis Powszechny dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i odbędzie się właśnie tym roku. Obecnie poszukiwani są rachmistrzowie, którzy go przeprowadzą. 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski — Gminny Komisarz Spisowy w Nowym Dworze Gdańskim, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego - NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert - do 16 lutego 2021 roku. 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

a   mieć ukończone 18 lat,

b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania) zawierającego:

FORMULARZ - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

 1. dane osobowe i kontaktowe:imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia, adres zamieszkania,numer telefonu,
 3. adres e-mail,
 4. oświadczenie o:nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 6. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 7. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Składanie ofert: 

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim  lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@miastonowydwor.pl) , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). 

 
 
O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do urzędu;
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu - data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego.
 • Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Nowym Dworze Gdańskim — nr tel. 55 247 24 04 e-mail: urzad@miastonowydwor.pl

 

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego — jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku — niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  • jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

  • format pliku - JPG,

  • rozmiar rzeczywisty zdjęcia — 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należeć:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia, 

 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej, 

 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.