Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
słonecznie
16°C
Powróć do: Mieszkańcy

Strategia Rozwoju Gminy

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.),

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podaje do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata
2021-2030”.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030 był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański w godzinach urzędowania oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pod adresem: http://bip.miastonowydwor.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.miastonowydwor.pl/  w dniach 26.04.2021-31.05.2021 r. W wyznaczonym terminie do wyłożonego projektu dokumentu wpłynął 1 formularz uwag, w którym przedstawiono 10 propozycji zmian. Wszystkie propozycje zmian zostały uwzględnione.

    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim oraz
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030” zamieszczono w Postanowieniu Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego znak RSR.061.6.1.2021.BK.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWY DWÓR GDANSKI

NA LATA 2021 - 2030

 

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 232/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030, w tym tryb jej konsultacji,

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

zaprasza

mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2021-2030

Gmina Nowy Dwór Gdański finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które prowadzone będą w okresie od 26 kwietnia do 31 maja br.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz, a także do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 20 maja br. o godzinie 10.00 w formie zdalnej.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 26 kwietnia 2021 r.
do 31 maja 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

 

Uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego
i podpisanego formularza w sposób opcjonalny:

a)     do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, poprzez złożenie w sekretariacie,

b)     pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3,
82-100 Nowy Dwór Gdański (decyduje data wpływu do Urzędu),

c)     za pomocą poczty elektronicznej, na adres: b.kielar@miastonowydwor.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim /4xe73ujx46/SkrytkaESP – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc., .rtf;

 

Mając na względzie stan epidemii, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania on-line w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Program spotkania zakłada krótką prezentację projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: b.kielar@miastonowydwor.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 maja 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej.
W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami
z wykorzystaniem poczty elektronicznej może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne on-line w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 10:00, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrotny wskazany
w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest do wglądu dla zainteresowanych podmiotów w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim.

Załączniki:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.