Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
14°C

Zarządzanie realizacją GPR

Zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji

Jednostką odpowiedzialną za cały proces jest Gmina Nowy Dwór Gdański i pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim natomiast za opiniowanie wdrażania programu rewitalizacji odpowiada Komitet Rewitalizacji.

KOMITET REWITALIZACJI

Za opiniowanie wdrażania programu rewitalizacji odpowiada powołany Zarządzeniem
Nr 624 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku Komitet Rewitalizacji, do którego zadań zgodnie z Uchwałą Nr 218/XXV/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 października 2016 r. należy w szczególności udział w procesie przygotowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego, oraz:

 1. zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach programu,
 2. analiza i ocena zebranych propozycji zadań pod kątem zasadności ich realizacji w ramach programu,
 3. wsparcie działań na rzecz zachęcania wszelkich podmiotów do możliwie szerokiego uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych, z poszczególnymi mieszkańcami oraz przedsiębiorcami,
 4. monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jeśli zajdzie taka konieczność, zgłaszanie propozycji modyfikacji programu.
 5. opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

 

W skład Komitetu Rewitalizacji weszli:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji
 2. właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami na obszarze rewitalizacji;
 3. przedstawiciele mieszkańców gminy
 4. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 5. przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną
 6. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
 7. przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański
 8. przedstawiciele Rady Miejskiej w nowym Dworze Gdańskim
 9. przedstawiciele komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim
 10. przedstawiciel Powiatowego urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
 11. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
 12. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
 13. przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
 14. przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Obsługę Komitetu zapewnia Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego.

 

Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu. Komitet może ustalać wspólne stanowisko i przekazywać je w formie pisemnej Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

< DO POBRANIA Uchwała nr 218/XXV/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Procedura zgłaszania nowych zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji

We wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji zaangażowane są wszystkie instytucje, a także podmioty prywatne i publiczne oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Daje im to możliwość zgłoszenia nowego zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023.

Powyższą procedurę regulują następujące kroki:

 1. Kartę projektu z opisaną propozycją nowego zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji zgłaszają instytucje zaliczające się do Podmiotów prywatnych i publicznych oraz minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji. Propozycje są gromadzone raz w roku i dostarczone do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 października.
 2. Po 31 października w ciągu dwóch tygodni zwołuje się spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Wówczas Komitet opiniuje zebrane propozycje.
 3. Podczas sesji Rady Miejskiej, następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz przedstawia wnioski ze sprawozdania dotyczącego realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz listę zadań stanowiących propozycje do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok. Powyższe informacje stanowią bazę do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023 oraz pełnienia nadzoru nad postępami.

< do pobrania formularz zgłaszania nowych zadań> - KLIKNIJ 

Procedura zgłaszania zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji

We wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji zaangażowane są wszystkie instytucje, a także podmioty prywatne i publiczne oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Daje im to możliwość zgłoszenia propozycji zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023. Powyższą procedurę regulują następujące kroki:

 1. Propozycję zmiany, wraz z uzasadnieniem, dotyczącą zasięgu i diagnozy podobszaru rewitalizacji zgłaszają instytucje zaliczające się do Podmiotów prywatnych i publicznych oraz minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji. Propozycje gromadzone są raz w roku i dostarczone do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 października.
 2. Po 31 października w ciągu dwóch tygodni zwołuje się spotkanie Komitetu ds. rewitalizacji. Wówczas Komitet opiniuje zebrane propozycje.
 3. Podczas sesji Rady Miejskiej, następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz przedstawia wnioski ze sprawozdania dotyczącego realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz listę zadań stanowiących propozycje do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok. Powyższe informacje stanowią bazę do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017 – 2023 oraz pełnienia nadzoru nad jego postępami.

< do pobrania formularz zgłaszania zmian > - KLIKNIJ 

logotypy unijne


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.