Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Zielone Żuławy

logo_norweskie 

Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych

Gmina Nowy Dwór Gdański w partnerstwie z gminami Nowy Staw i Cedry Wielkie oraz Norweskim Instytutem Badań nad Powietrzem NILU w Kjeller realizuje projekt pn. „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt finansowany jest w 70 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z czego 85% wsparcia pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) a 15% z budżetu państwa.

Całkowite koszty przedsięwzięcia wynoszą ok. 10,3 mln zł, a przyznane dofinansowanie to ok. 7,1 mln zł w tym w części projektu, za którą odpowiada Gmina Nowy Dwór Gdański maksymalne koszty kwalifikowalne wynoszą 671 713,66 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja szeregu zadań inwestycyjnych, mających na celu przeprowadzenie termomodernizacji obiektów szkolnych położonych na obszarze gmin partnerskich. Na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański zrealizowane zostaną prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w  Kmiecinie.

Projekt przewiduje także przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej na temat wpływu realizacji prac termomodernizacyjnych na środowisko. W kampanii tej uczestniczyć będzie partner zagraniczny: Norweski Instytut Badań nad Powietrzem NILU. Efektem kampanii będzie wzrost wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców gmin, w tym uczniów szkół objętych projektem, zmiana postaw społecznych wobec problemów związanych z efektywnością energetyczną.

Projekt zrealizowany zostanie do 30 kwietnia 2024 roku.

Celem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych, w tym redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii a także zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców wymienionych gmin w zakresie efektywności energetycznej.