Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Węzły integracyjne

Projekt pn. Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi został zrealizowany w ramach mechnizmu ZIT - poddziałania 9.1.1. - Transport Miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem przedsięwzięcia były działania polegające na utworzeniu zintegrowanego węzła transportowego wraz z infrastrukturą „parkuj i jedź” w Nowym Dworze Gdańskim. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Nowodworskim.

W ramach inwestycji wykonano prace budowlane polegające na budowie dróg rowerowych na odcinkach Tuja – Nowy Dwór Gdański PKS i Kmiecin – Nowy Dwór Gdański PKS oraz parking rowerowy na 50 miejsc. Projekt obejmował także kampanię promującą transport zbiorowy i rowerowy. Celem realizacji przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i gminy Nowy Dwór Gdański oraz Powiatu Nowodworskiego. Projekt realizowany był w latach 2014-2019 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

Wartość projektu wyniosła łącznie 7 532 330,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 062 818,99 zł, w tym:

- wartość projektu w zakresie gminy Nowy Dwór Gdański: 6 707 652,00 zł, dofinansowanie 2 459 545,26 zł,

- wartość projektu w zakresie Powiatu Nowodworskiego: 824 678,30 zł, dofinasowanie 603 273,73 zł.

loga

mapa