Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Środowiskowy Dom Samopomocy

logotypy

Gmina Nowy Dwór Gdański realizuje inwestycję pn. „Przebudowa i adaptacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy”.

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont i adaptacja budynku, będącego własnością Gminy oraz zakup wyposażenia w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach 12 dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 5 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Inwestycja finansowana jest ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Umowa o dofinansowanie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim podpisana została w dniu 29.05.2023 r. Planowane zakończenie realizacji inwestycji do dnia 31.12.2023 r.

Wartość inwestycji 3 008 470, 50 zł

Dotacja celowa 3 002 903 zł