Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim – ul. Bursztynowa”

Program: Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019

Cele zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzania prędkością, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Zakres inwestycji: wymiana nawierzchni jezdni i chodników na długości 0,497 km, budowa kanalizacji deszczowej jako urządzenia drogowego służącego do odwodnienia pasa drogowego, oznakowanie drogowe, nadzór budowalny, tablica informacyjna

Umowa o dofinansowanie projektu: Umowa nr 90/G/FDS/II/2019

Wartość zadania inwestycyjnego: 1 446 622,50 zł

Dofinansowanie: 723 311,25 zł