Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Dostępny samorząd - granty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Cele projektu: poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, świadczonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański poprzez likwidację barier architektonicznych oraz komunikacyjno-informacyjnych.

 

Zakres projektu:

  • budowa podjazdu dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz remont schodów przy Miejskim Przedszkolu nr 4 przy ul. Tczewskiej 6 w Nowym Dworze Gdańskim.
  • zakup i montaż planów tyflograficznych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. E.Wejhera 3 oraz 5 w Nowym Dworze Gdańskim
  • zakup urządzeń lektorskich do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
  • dostosowanie strony internetowej urzędu dla osób z problemami wzroku, słuchu oraz osób z problemami poznawczymi

 

Umowa o dofinansowanie projektu: DSG/0582

 

Wartość zadania inwestycyjnego: 196 325,80 zł

 

Dofinansowanie: 163 000,00 zł