Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Mieszkańcy

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański

Tel.: 55 625 77 83, 55 625 77 96 lub 55 625 77 97

 

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30 

środa od 7.30 do 16.30

piątek od 7.30 do 14.30

 

DOKONYWANIE OPŁAT SKARBOWYCH

 

 • bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim, Nr konta 26 83060003 0000 80062000 0010
 • w filii Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 2C (przy rondzie Starosty Zbigniewa Piórkowskiego).

 

SKŁAD OSOBOWY URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Rachwał

tel. 55 625 77 96 (pok. 1A)

e-mail: a.rachwal@miastonowydwor.pl

Załatwiane sprawy:

 • udzielanie ślubów,
 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (konkordatowe) oraz za granicą,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą obywatelom polskim lub zamieszkałym w Polsce cudzoziemcom niemającym żadnego obywatelstwa, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, o stanie cywilnym oraz potwierdzających uznanie ojcostwa.
 • przyjmowanie oświadczeń w szczególności o: nazwisku jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu ojcostwa,
 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
 • uzupełnianie oraz sprostowanie aktów stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Dobrosława Fila

tel.  55 625 77 83 (pok. 1)

e-mail: d.fila@miastonowydwor.pl

Załatwiane sprawy:

 • wszelkie czynności z zakresu dowodów osobistych,

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Magdalena Gondek

tel. 55 625 77 97 (pok. 2)

e-mail: m.gondek@miastonowydwor.pl

Załatwiane sprawy:

 • zameldowanie na pobyt stały i czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granicę RP i jego powrotu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych o zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego,
 • realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 • organizacja uroczystości jubileuszowych zawarcia małżeństw i urodzin mieszkańców gminy,
 • realizacja zleceń usuwania niezgodności aplikacji Żródło
 • przyjmowanie podań o wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • wydawanie z ksiąg stanu cywilnego: odpisów skróconych (w tym wielojęzycznych) aktów i odpisów zupełnych aktów.