Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Mieszkańcy

Dane statystyczne

Raport opracowany został w ramach corocznego podsumowania danych demograficznych miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

Celem niniejszej analizy jest zdiagnozowanie aktualnej sytuacji demograficznej i ruchu naturalnego ludności. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na podstawie danych pozyskanych z rejestru mieszkańców miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Dane o liczbie urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów zbilansowano, uwzględniając wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały.

Pliki do pobrania:

DANE STATYSTYCZNE ZA 2021 ROK
Format: pdf, 736.01 kB
DANE STATYSTYCZNE ZA 2020 ROK
Format: pdf, 757.42 kB
DANE STATYSTYCZNE ZA 2019 ROK
Format: pdf, 584.59 kB
DANE STATYSTYCZNE ZA 2018 ROK
Format: pdf, 93.63 kB
DANE STATYSTYCZNE ZA 2017 ROK
Format: pdf, 84.5 kB