Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 lipca 2024
Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
pochmurno
23°C

Ciepłe Mieszkanie - ruszył nabór

Ocena 0/5

Zaproszenie do składania wniosków 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej w ramach

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE NA TERENIE GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI  

Wnioski składać mogą:  

1) osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
− prawa własności albo  
−  ograniczonego prawa rzeczowego
−  najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne  w tym budynku stanowią własność gminy,

oraz spełniające kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania określonych  w § 2 Regulaminu naboru,

− wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Poziomy dofinansowania: 

Część 1) -3) Programu

1)       Podstawowy: do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

2)       Podwyższony: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny, 3) Najwyższy: do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

Część 4) Programu

1)       Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - 350 000 zł (60%)

2)       Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - 360 000 zł (60%) lub 375 000 zł (60%) – dla zadania uwzględniającego pompy ciepła, 3) Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła - 150 000 zł (60%).

Zakres dofinansowania 

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła2 na paliwa stałe, niespełniające wymagać minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, które zostały zgłoszone do Centralnej  

Ewidencji Emisyjności Budynków oraz  o   zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) albo  

o    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,  

Dodatkowo, w przypadku dofinansowania w/w. przedsięwzięć,  mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  

o    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,  

o    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),  

o    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,  o  dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu, o  audyt energetyczny – część 4 Programu.  

  

1   Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.  

2   Przez nieefektywne źródło ciepła w rozumieniu programu należy rozumieć źródło ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe lub Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.  

3   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków utworzona na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków  

Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła  w lokalu mieszkalnym w przypadku, gdy budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej.  

Zadanie finansowane będzie w oparciu o REGULAMIN NABORU OKREŚLAJĄCY SPOSÓB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE NA TERENIE GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI i warunki umowy.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków na drukach dostępnych na stronie internetowej urzędu lub siedzibie Urzędu.

Termin składania wniosków: do 16.08.2024 r. do godz. 14:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni. Ogólna pula środków przeznaczona na realizację zadań wynosi 348.000,00 zł i pochodzić będzie z dotacji udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowi Regulamin naboru wraz z załącznikami. Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 103 i 107 oraz stronach BIP www.miastonowydwor.pl w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA / Środowisko/ Dotacje celowe na zadania proekologiczne oraz w  pokoju nr 103 i 107.  

Ważne: Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane) przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego), który nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”:

 https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie/03-program-cieple-mieszkanie-2nabor-dla-gmin-2023  

 

Pliki do pobrania:

1_ogłoszenie.pdf
Format: pdf, 271.88 kB
2.1_PP_Cieple-Mieszkanie.pdf
Format: pdf, 198.25 kB
2.1a-PP_Cieple-Mieszkanie.pdf
Format: pdf, 234.84 kB
2_REGULAMIN.pdf
Format: pdf, 362.01 kB
3.)_INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU.pdf
Format: pdf, 285.44 kB
3.1)oswiadczenie_wspolwlasciciela.docx
Format: docx, 159.07 kB
3.2)oswiadczenie_współmalzonek.docx
Format: docx, 143.39 kB
3.3)pełnomocnictwo.docx
Format: docx, 134.92 kB
4. UMOWA.pdf
Format: pdf, 213.13 kB
4.1_Program_Cieple-Mieszkanie.pdf
Format: pdf, 691.85 kB
4.2_zestawienie rzeczowo finansowe.docx
Format: docx, 120.41 kB
4.3_1_Instrukcja_wniosek o płatność.pdf
Format: pdf, 216.8 kB
4.3_wniosek_o_platnosc.docx
Format: docx, 134.6 kB
4.3_wniosek_o_platnosc.pdf
Format: pdf, 306.58 kB
4.4_audyt_energetyczny.xlsx
Format: xlsx, 80.47 kB
4.5_wzór protokołu końcowego.docx
Format: docx, 136.42 kB
klauzula informacyjna.docx
Format: docx, 15.88 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.