A A A

Monitoring i Ocena

MONITORING

Monitoring ma na celu pozyskanie informacji o przebiegu procesu rewitalizacji poprzez obserwację zmieniających się parametrów. Na podstawie zebranych danych można poddać ocenie zasadność i efektywność programu i dzięki temu ewentualnie zweryfikować zaplanowane działania i kierunki, by postęp w procesie był widoczny i przybierał właściwe tempo. Monitoring stanowi bardzo ważne narzędzie pomocnicze przy bieżącym zarządzaniu programem. Istotne informacje będą zbierane na podstawie konkretnych wskaźników w postaci danych liczbowych. Monitoring będzie przeprowadzany w sferze rzeczowej i finansowej. Pierwszy będzie dotyczył stanu wdrażania GPR w danym okresie i poziomu realizacji wskaźników, natomiast finansowy będzie dotyczył danych liczbowych odnoszących się do przeprowadzanych inwestycji.

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 http://miastonowydwor.pl/sites/default/files/sprawozdanie_z_realizacji_2...
 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

http://miastonowydwor.pl/sites/default/files/sprawozdanie_2019.pdf

 

EWALUACJA

Zgodnie z art. 22 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Gminny Program Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Burmistrza raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.

Za pomocą ewaluacji (oceny procesu rewitalizacji) dokonuje się rozliczenia efektów prac dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański, które obejmuje pośrednią ocenę wyników wskaźników odnoszących się do poszczególnych celów.