Nowy Dwór Gdański

Rewitalizacja Centrum Miasta

PRZYGOTOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

W Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego 23 marca 2016 roku, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek Michalski oraz Skarbnik Gminy - Anna Pałubicka, podpisali z Marszałkiem Województwa Pomorskiego - Mieczysławem Struk umowę na dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 50 840,00 PLN. Kwota dotacji to 45 756,00 PLN i stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych Projektu. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% budżet państwa.

Program Rewitalizacji będzie przewidywał podejście działań społecznych, pobudzających aktywność lokalną, które będą skorelowane z działaniami rewitalizacyjnymi w sferze przestrzennej i gospodarczej, a następnie we wszystkich kolejnych etapach będą integralną częścią procesów rewitalizacyjnych, wzmacniającą skuteczność pozostałych działań.

Program Rewitalizacji będzie dokumentem kompleksowym, zawierającym kierunki działań w sferze społecznej, przestrzennej, ekonomicznej, środowiskowej, infrastrukturalnej oraz z dziedzictwa kulturowego i tożsamości danego obszaru.

Dokument ten jest niezbędny by próbować sięgać po środki unijne na prace rewitalizacyjne w mieście.

Pliki do pobrania:

sprawozdanie z realizacji GPR za 2021 r.pdf
Format: pdf, 375.94 kB
GPR sprawozdanie z realizacji za 2020 rok.pdf
Format: pdf, 364.68 kB
GPR sprawozdanie z realizacji za 2019 rok.pdf
Format: pdf, 489.89 kB
GPR sprawozdanie z realizacji za 2018 rok.pdf
Format: pdf, 459.83 kB
Raport ewaluacja 2017-2019.pdf
Format: pdf, 463.18 kB
Uchwała Rady Miejskiej.pdf
Format: pdf, 271.86 kB