Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Czyste Żuławy

logaaa_czyste_zulawy 

Gmina Nowy Dwór Gdański w partnerstwie z gminami: Nowy Staw, Cedry Wielkie, Miłoradz, Ostaszewo i Stegna realizuje projekt pn. „Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminach Nowy Staw, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Ostaszewo i Stegna”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia partnerskiego zaplanowano do realizacji działania mające na celu popularyzację i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przewiduje się montaż instalacji i urządzeń wykorzystujących energię słońca i biomasy. Odnawialne źródła energii zainstalowane zostaną w co najmniej 31 budynkach użyteczności publicznej oraz w formie oświetlenia ulic zasilanego energią słoneczną.

Łączna moc zainstalowanych urządzeń odnawialnych źródeł energii na obszarze gmin partnerskich to 3,01 MW

Cel główny projektu to zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez budowę instalacji OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie gmin partnerskich.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć m.in. następujące korzyści:

·         zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

·         redukcja kosztów alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej poprzez zastosowanie instalacji energii ze źródeł odnawialnych,

·         zmniejszenie szkodliwego oddziaływania źródeł energii na środowisko,

·         możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków finansowych z energii elektrycznej i cieplnej na inne potrzeby gmin i ich mieszkańców.