Nowy Dwór Gdański

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz warunków dostępnosci do terenów inwestycyjnych w miejscowości Marynowy poprzez przebudowę drogi na odcinku 1,525 km.

Przebudowa współfinansowana jest ze środków Uni Europejskiej w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyskich rodzajów małej infrestruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"

Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Koszt całkowity realizacji zadania                      1 291 660,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW     815 878,00 zł