Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Cyfrowa gmina

Gmina Nowy Dwór Gdański pozyskała grant w wysokości  528 210,00 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański i jej jednostki podległe poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu grantowego przewidziano zakup:

  • stacji roboczych wraz z oprogramowaniem
  • pętli indukcyjnych
  • programu do obsługi Budżetu Obywatelskiego,
  • serwera NAS wraz z niezbędnym oprogramowaniem
  • serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami
  • programu do elektronicznego obiegu dokumentów,
  • UPS centralnego
  • oprogramowania E-usługi,
  • oprogramowania antywirusowego
  • oprogramowania do zbierania i monitorowania informacji w sieci urzędu

Dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zmodernizowane zostaną również strony www i BIP jednostek podległych co wpłynie na zwiększenie cyberbezpieczeństwa informacji przechowywanych na powyższych stronach, dzięki migracji na usługę chmurową oraz pozwoli je dostosować do wymogów WCAG 2.1.

 

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych, skróci czas ich realizacji w warunkach wyzwania spowodowanych pandemią COVID-19 oraz wpłynie na zwiększenie poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa urzędu i jednostek podległych.