Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Projekty

Centra rekreacyjno-turystyczne

Centrum rekreacyjno-turystyczne w Nowym Dworze Gdańskim

Tytuł operacji: „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim”

Cel operacji: Promowanie ryby, jako najlepszego produktu lokalnego obszaru LGR poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim

Opis operacji: Operacja polega na zagospodarowaniu terenu na działce nr 597/6 w  Nowym Dworze Gdańskim w celu stworzenia centrum o charakterze turystycznym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym.

Na powierzchni ok. 770 m2 powstał obiekt, który połączył ze sobą funkcję rekreacyjną z placem zabaw dla dzieci oraz stołem do gry w szachy, wypoczynkową z ławkami oraz edukacyjną, w której stanęły tablice edukacyjno-informacyjne poświęcone biologii ryb Morza Bałtyckiego oraz żuławskich rzek i kanałów.

Umowa o dofinansowanie: 00314-6523.2-SW1110489/19/20

Wartość operacji:  77 900,00 zł

Dofinansowanie: 53 389,46 zł

Operacja jest realizowana w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze” na lata 20214-2020”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

 

Centrum rekreacyjno-turystyczne w Marzęcinie

Tytuł operacji: „Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie”

Cel operacji: Promowanie ryby, jako najlepszego produktu lokalnego obszaru LGR poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie.

Opis operacji: Operacja polega na zagospodarowaniu terenu na działce nr 461 w miejscowości Marzęcino w Gminie Nowy Dwór Gdański w celu stworzenia centrum o charakterze turystycznym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym.

Na powierzchni ok. 900 m2 powstał obiekt, który połączył ze sobą funkcję sportową z siedmioelementową siłownią napowietrzną i stołem do ping-ponga, rekreacyjną z placem zabaw dla dzieci oraz stołem do gry w szachy, wypoczynkową z ławkami i stojakami na rowery oraz edukacyjną, w której stanęła tablica edukacyjno-informacyjna poświęcona biologii ryb Morza Bałtyckiego oraz żuławskich rzek i kanałów.

Umowa o dofinansowanie: 00314-6523.2-SW1110490/19/20

Wartość operacji:  72 890,00 zł

Dofinansowanie: 43 412,14 zł

Operacja jest realizowana w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze” na lata 20214-2020”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.