Nowy Dwór Gdański

Budowa ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim – etap II

Fundusz Inwestycji Lokalnych

Cel projektu: Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Dworze Gdańskim

Zakres prac:

  1. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku od połączenia z istniejącą drogą z płyt drogowych (rejon ul. Zagonowej) do ul. Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim
  2. wykonanie chodnika wzdłuż ul. Polnej z kostki brukowej oraz mieszanki mineralno- bitumicznej
  3. twardzenie poboczy
  4.  usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną
  5.  przebudowa odcinka istniejącego rowu odwadniającego
  6. przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego na linii kolejowej nr 256 Szymankowo-Nowy Dwór Gdański
  7. przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kolejki wąskotorowej relacji Nowy Dwór Gdański-Stegna
  8.  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
  9. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
  10. nadzór inwestorski.

 

Wartość inwestycji: 194 244,69   zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 193 014,69  zł