Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Wykaz telefonów

Referat Majątku Komunalnego

Sylwia Skowrońska       Kierownik Referatu ul. Wejhera 5a Pokój 6 (55) 625 77 78 s.skowronska@miastonowydwor.pl
Małgorzata Czapiewska Zastępca Kierownika ul. Wejhera 5a  Pokój 4 (55) 625 77 79 m.czapiewska@miastonowydwor.pl
Iwona Beksa Inspektor ds. majątku komunalnego ul. Wejhera 5a Pokój 3 (55) 625 77 81 i.beksa@miastonowydwor.pl
Jolanta Tkacz Inspektor ds. geodezji i majątku komunalnego ul. Wejhera 5a  Pokój 4 (55) 625 77 79 j.tkacz@miastonowydwor.pl
Monika Siebert Inspektor ds. czynszów i windykacji ul. Wejhera 5a  Pokój 2 (55) 625 77 82 m.siebert@miastonowydwor.pl
Agnieszka Gawron    Podinspektor ds. gruntów i majątku komunalnego ul. Wejhera 5a  Pokój 3 (55) 625 77 81 a.gawron@miastonowydwor.pl
Anna Figuła

Inspektor ds. mieszkaniowych

ul. Wejhera 5a  Pokój 1 (55) 625 77 80 a.figula@miastonowydwor.pl
Joanna Kruszewska Inspektor ds. mieszkaniowych i windykacji ul. Wejhera 5a  Pokój 2 (55) 625 77 82 j.kruszewska@miastonowydwor.pl