Nowy Dwór Gdański
Powróć do: Inwestycje i przetargi

Inwestycje unijne

Lp.

Tytuł Projektu

Wartość zadania

Wartość dofinansowania

1

Żuławski Park Historyczny – adaptacja zabytkowej mleczarni w Nowym Dworze Gdańskim

6 717 795,84

4 662 666,46

2

Usprawnienie komunikacji pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim i Mierzeją Wiślaną poprzez przebudowę ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim

4 311 117,98

3 051 420,10

3

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

6 530 344,64

3 832 896,13

4

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Nowy Dwór Gdański w miejscowościach: Solnica, Jazowa, Wierciny, Rakowo

9 509 215,73

6 191 260,76

5

Kampania Promocyjna Żuław

484 155,22

343 364,01

6

Utworzenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Marzęcinie, gmina Nowy Dwór Gdański

375 775,54

312 034,60

7

Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowiskach

153 352,32

69 416,00

8

Sport i rekreacja dla wszystkich, kształtowanie centów wsi w gminie Nowy Dwór Gdański

410 689,47

240 742,00

9

Lepszy start – Program rozwojowy dla szkól gminy Nowy Dwór Gdański

522 156,87

522 156,87

10

Dobry start – Program rozwojowy dla szkól gminy Nowy Dwór Gdański

620 205,90

629 229,79

11

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie, gmina Nowy Dwór Gdański

387 597,80

230 497,00

12

Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację pięciu obszarów wiejskich gminy Nowy Dwór Gdański

252 904,64

114 895,61

13

Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsca wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy

65 286,14

36 038,00

14

Wzmocnienie atrakcyjności obszarów wiejskich  poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych Kmiecina i Marynowy

291 090,23

181 552,42

15

Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II

3 175 307,30

2 831 241,18

16

Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki

74 483,93

48 744,01

17

Wzmocnienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez modernizację Gminnych Obiektów Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim

1 461 102,68

709 777,00

18

Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce w ramach projektu „Pętla Żuławska- Rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

 

1 580 632,45

895 588,39

19

Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy

4 600 384,40

2 238 423,80

20

Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi

6 707 652,00

2 459 545,26

21

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy

1 409 336,67

1 186 127,90

22

Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim

1 182 461,21

300 000,00

23

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy

1 291 660,00

815 878,00

24

Rewitalizacja społeczno–przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego

8 558 176,18 – Gmina

9 115 911,77 – cały projekt

4 193 640,50 – gmina

4 446 544 – cały projekt

25

Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny

47 913,25 – gmina

958 265,00 – cały projekt

30 147,96 – gmina

880 203,79 – cały projekt

26

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław

3 668 611,10

2 158 676,89

27

Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego

365 233,57

303 548,85

28

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Marzęcinie, Gmina Nowy Dwór Gdański

329 640,00

126 816,00