A A A

Oferta inwestycyjna

Usytuowanie geograficzne ma ogromne znaczenie dla każdej z gmin. Lokalizacja dogodna komunikacyjnie stanowi ogromną szansę rozwojową, lecz zobowiązuje także samorządy do działań mających stworzyć warunki inwestycyjne na ich obszarze. Gmina Nowy Dwór Gdański od kilku lat podejmuje działania, wskutek których udało się, pomimo trudności z odralnianiem gruntów, wydzielić tereny pod inwestycje, usługi oraz mieszkalnictwo. Jednym ze sposobów zainteresowania terenami pod przyszłe inwestycje jest niniejszy folder. Szczegółowo, ale zarazem w przystępny i obrazowy sposób przedstawiamy w nim 76 ha terenów posiadających funkcje inwestycyjne, usługowe oraz mieszkaniowe.

Jestem pewien, iż sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej, lokalizacja przy węzłach wjazdowych na trasę S7 oraz bliskość autostrady A1, zapewniające komunikację na linii północ – południe, a także bezpośrednia dostępność rozwijających się portów morskich w Gdańsku oraz Elblągu będzie zachętą do lokowania kapitału w Gminie Nowy Dwór Gdański. Nie bez znaczenia jest także obecność branż, które już wybrały Żuławy jako miejsce swojej działalności. Rozwijający się przemysł drzewny, kamieniarski, stoczniowy, metalowy, elektrotechniczny, a także przetwórstwo rolno – spożywcze to kolejne zachęty dla firm, które zdecydują się inwestować w naszej gminie.

Mam nadzieję, iż Nowy Dwór Gdański coraz częściej postrzegany będzie nie tylko jako destynacja turystyczna z ogromnymi zasobami dziedzictwa kulturowego, ale także jako miejsce dobre do zamieszania oraz zapewniające potencjał rozwojowy dla firm.

Folder inwestycyjny

Panorama 360 z ofertą terenów inwestycyjnych
 

 

działki na sprzedaż