A A A

Odpady

 

SEGREGACJA ODPADÓW - pobierz

 

 

W KWIETNIU - MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY

 

Informujemy, iż firma ALTVATER PIŁA Sp.z o.o., w miesiącu kwietniu bieżącego roku przystąpi do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

Mycie i dezynfekcja pojemników odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 

Przypominam, że w ramach umowy firma zobowiązana jest do utrzymania pojemników będących własnością Wykonawcy w należytym stanie sanitarnym oraz zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości skorzystania z odpłatnej usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne stanowiące własność mieszkańców (właścicieli nieruchomości) na koszt właścicieli. Zgłoszenia w powyższej sprawie należy kierować bezpośrednio do Wykonawcy pod nr tel. 604172550, 602436493.

 

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich właścicieli i zarządców o udostępnienie pojemników celem ułatwienia wykonania usługi.

Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do jakości usług należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego – tel. 55 6257777.

 

Objaśnienia do harmonogramu:

NDG MIASTO REJON A – zabudowa jednorodzinna i do 7 lokali w Nowym Dworze Gdańskim oznaczona w harmonogramie odbiorów odpadów jako pozycja pierwsza REJON A

NDG MIASTO REJON B – zabudowa jednorodzinna i do 7 lokali w Nowym Dworze Gdańskim oznaczona w harmonogramie odbiorów odpadów jako pozycja druga REJON

 

Zabudowa wielorodzinna – duże wspólnoty i osiedla mieszkaniowe w Nowym Dworze Gd. oraz osiedle ul. Łąkowa w Kmiecinie

-5.04. - pojemniki na papier

- 26.04. - pojemniki na odpady zmieszane

- 30.04. - pojemniki na plastik i szkło

 

 

LP

DATA

Miejscowości

1

12.04.2018

Nowy Dwór Gdański - rejon A  (zabudowa jednorodzinna i małe wspólnoty)

2

19.04.2018

Nowy Dwór Gdański - rejon B (zabudowa jednorodzinna i małe wspólnoty)

3

4.04.2018

Rakowe Pole, Różewo, Kmiecin, Ryki, Rychnowo Żuławskie, Myszkowo, Myszewko

4

9.04.2018

Cyganek, Orłowo, Orłówko Osada

5

16.04.2018

Wężowiec, Kępiny Małe, Kępki, Nowinki, Stobna

6

23.04.2018

Marynowy, Tuja, Stawiec, Lubieszewo, Lubieszewo Pierwsze, Lubiszynek Drugi

7

11.04.2018

Cyganka, Gozdawa, Gozdawa-Osada, Piotrowo, Starocin, Powalina, Żelichowo,

8

18.04.2018

Jazowa, Jazowa Druga, Wierciny, Rakowo

9

25.04.2018

Marzęcino, Osłonka, Orliniec, Solnica, Rakowiska

10

5.04.2018 - papier

26.04.2018 - zmieszane

30.04.2018 – plastik,szkło

Zabudowa wielorodzinna

 

 

 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

 

Niniejszym przypominamy o trwającej, zaplanowanej na marzec 2018 r. zbiórce odpadów wielkogabarytowych (gabarytów) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektro) wg poniższego wykazu. Terminy odbioru zostały wskazane w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2018.

 

LP

Odbiór gabarytów

Odbiór elektro

Miejscowości

1

26.03.2018

27.03.2018

Nowy Dwór Gdański - rejon A i B (zabudowa jednorodzinna i małe wspólnoty)

2

28.03.2018

29.03.2018

Zabudowa wielorodzinna - Nowy Dwór Gdański i osiedle w Kmiecinie (osiedla i duże wspólnoty)

3

19.08.2018

20.03.2018

Rakowe Pole, Różewo, Kmiecin, Ryki, Rychnowo Żuławskie, Myszkowo, Myszewko, Cyganek, Orłowo, Orłówko-Osada

4

12.03.2018

13.03.2018

Wężowiec, Kępiny Małe, Kępki, Nowinki, Stobna, Marynowy, Tuja, Stawiec, Lubieszewo, Lubieszewo Pierwsze, Lubiszynek Drugi

5

21.03.2018

22.03.2018

Cyganka, Gozdawa, Gozdawa Osada, Piotrowo, Starocin, Żelichowo, Powalina, Jazowa, Jazowa Druga, Wierciny, Rakowo, Marzęcino, Osłonka, Orliniec, Solnica, Rakowiska

 

 

Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych na dzień odbioru.

Odpady należy wystawiać najpóźniej do godz. 6:00 rano w dniu odbioru, odpady wystawione po tym terminie mogą zostać niezabrane.

 

Przykłady odpadów wielkogabarytowych: stoły, krzesła, fotele, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny: wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie (małe i duże) – sprzęt musi być kompletny-czyli niepozbawiony żadnych elementów!

 

Uwaga!

Jednocześnie przypominamy iż w innym terminie powyższe odpady należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego PSZOK w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej (wtorek i czwartek – 10:00-17:00; oraz w soboty 8:00 – 14:00)

 

W przypadku braku odbioru ww. odpadów w dniu określonym w harmonogramie odbioru prosimy o zgłoszenie tego faktu do tut. Urzędu Miejskiego, tel. 55 625 7777.

 

 

 

 

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

odbieranych od właścicieli nieruchomości z gminy Nowy Dwór Gdański

 

 

1. Podmiot odbierający odpady

 

Altvater Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

 

2. Miejsce zagospodarowania odpadów:

 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew

 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Punkt PSZOK funkcjonuje przy ul. Warszawskiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim, do którego mieszkańcy mogą zawieźć nieodpłatnie odpady selektywne typu: 

 

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne (butelki po napojach),
 • przeterminowane leki i chemikalia (wyłącznie w oryginalnych opakowaniach),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • opony,
 • odpady zielone i biodegradowalne,
 • popiół.

 

Punkt czynny jest we wtorek i czwartek od godz. 10:00 do 17:00 oraz w sobotę od 8:00 do 14:00.

Operatorem punktu PSZOK jest Spółka SZOP sp. zo.o. Z siedzibą ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel 55 55 247 22 83.

 

Właściciel nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę (nieruchomości zamieszkałej) zobowiązany jest dostarczyć odpady do PSZOK we własnym zakresie w godzinach jego funkcjonowania.