A A A

Odpady

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA  OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2019 ROKU - KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO O

OSIĄGNIETYCH PRZEZ GMINĘ NOWY DWÓR GDAŃSKI WYMAGANYCH

POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIAI ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA ZA ROK 2017.

POZIOMY RECYKLINGU - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

SEGREGACJA ODPADÓW - pobierz

 

 

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

odbieranych od właścicieli nieruchomości z gminy Nowy Dwór Gdański

 

 

1. Podmiot odbierający odpady

 

Altvater Piła Sp. z o.o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

 

2. Miejsce zagospodarowania odpadów:

 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew

 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Punkt PSZOK funkcjonuje przy ul. Warszawskiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim, do którego mieszkańcy mogą zawieźć nieodpłatnie odpady selektywne typu: 

 

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne (butelki po napojach),
 • przeterminowane leki i chemikalia (wyłącznie w oryginalnych opakowaniach),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • opony,
 • odpady zielone i biodegradowalne,
 • popiół.

 

Punkt czynny jest we wtorek i czwartek od godz. 10:00 do 17:00 oraz w sobotę od 8:00 do 14:00.

Operatorem punktu PSZOK jest Spółka SZOP sp. zo.o. Z siedzibą ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel 55 55 247 22 83.

 

Właściciel nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę (nieruchomości zamieszkałej) zobowiązany jest dostarczyć odpady do PSZOK we własnym zakresie w godzinach jego funkcjonowania.