XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ, 25 MAJA GODZ.12.00 

A A A

Na dzień 25 maja 2017 roku (czwartek) zwołana została XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 12.00.

 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Nowy Dwór Gdański.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 11. Sprawy różne.

 

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 

 

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA

22 maja  2017 roku, godzina  10.00 poniedziałek

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH

23 maja  2017  roku, godzina  9.00 wtorek

KOMISJA REWIZYJNA

22 maja  2017 roku, godzina  15.00 poniedziałek