PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ NA BUDOWĘ RONDA WARSZAWSKA-MORSKA 

A A A

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski podpisał umowę z Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. na wykonanie zamówienie na roboty budowlane pn.: "Budowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Morską w Nowym Dworze Gdańskim na skrzyżowanie typu rondo". Koszt realizacji zadania wynosi 1 263 981,53  zł. Termin wykonania zamówienia został ustalony do 17 lipca 2017 roku.

Opis inwestycji:

Rozwiązania  projektowe zakładają wykonanie układu drogowego jako ruchu okrężnego z uwzględnieniem włączenia do ruchu działki drogowej zlokalizowanej pomiędzy Stacją Kontroli Pojazdów, a sklepem motoryzacyjnym. W ramach przebudowy skrzyżowania  zostanie także wybudowany pierwszy fragment drogi prowadzącej do nowych terenów inwestycyjnych w mieście. Na całym przebudowywanym odcinku drogi zostanie wykonane  nowe oświetlenie uliczne typu LED. Równolegle powstaną ciągi pieszo-rowerowe od projektowanego ronda, aż  do ul. Ogrodowej. Przewidziano także komunikację pieszo-rowerową do sklepu Biedronka, Powiatowego Urzędu Pracy, a przyszłościowo również do nowych terenów inwestycyjnych. Ścieżki rowerowe zapewnią  połączenie z projektowanymi ciągami pieszo-rowerowymi w ramach projektów Pomorskie trasy rowerowe oraz Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi. Tym samym docelowo trasy rowerowe planuje się rozszerzyć o kolejne 30 km.

Po przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, ruch na ul. Warszawskiej zdecydowanie zostanie upłynniony zapewniając możliwość krótszego  oczekiwania na włączenie się pojazdów poruszających ul. Morską w ul. Warszawską. Tym samym poprawione zostanie bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu kołowego , a także pieszych podążających do okolicznych marketów i ogródków działkowych.