Dziś jest: niedziela, 28 maja 2017r. Godzina: 18:26 Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

WYBRANO INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO - MODERNIZACJA UL.TOPOLOWEJ I BUDOWA RONDA MORSKA-WARSZAWSKA 

A A A

 

W wyniku  postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym, wybrano  najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”, w ramach zadania nr 1 – Wykonanie przebudowy (modernizacji drogi gminnej w miejscowości Marynowy.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TRASA Mirosław Klotzke

ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn

W postępowaniu zostały złożone 3 oferty.

Przypominamy, że celem inwestycji jest zwiększenie dostępności komunikacji terenów wiejskich z drogi gminnej do drogi krajowej poprzez fragment drogi powiatowej. Ponadto stworzenie ciągu komunikacyjnego dostosowanego do wymagań oraz aktualnych przepisów na odcinku 1,525 km, poprawiającego bezpośredni dostęp do obszarów inwestycyjnych oraz terenów użyteczności publicznej. Zakładamy wykonanie jezdni dwukierunkowej w technologii bitumicznej z zastosowaniem warstw profilowej, wiążącej i ścieralnej o szerokości równej 5,0 m. W ramach zadania przewiduje się wykonanie peronu przystankowego w technologii z kostki betonowej prefabrykowanej obramowanej krawężnikami i obrzeżem betonowym wraz z jego oznakowaniem. Ponadto  zostaną  odtworzone i utwardzone istniejących zjazdy. Gmina na powyższe zadanie w wrześniu 2016 roku  podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  w kwocie 828 013,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania. Przewidujemy, że  prace związane z modernizacją ul. Topolowej zakończymy w  sierpniu 2017r. Ostateczny koszt inwestycji, który wstępnie oszacowaliśmy na 1,3 mln,  zostanie ustalony po zakończeniu trwającej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z Wykonawcą robót. 

 

 

W wyniku  postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym, wybrano najkorzystniejszą ofertę o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”, w ramach zadania nr 2 – Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Morską w Nowym Dworze Gdańskim na skrzyżowanie typu rondo.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MILAG Michał Łaga

Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie

W postępowaniu zostały złożone 3 oferty.

 

Planujemy przystąpić do jednej z największych tegorocznych inwestycji w mieście, polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ulicą Morską w Nowym Dworze Gdańskim na skrzyżowanie typu rondo. Rozwiązania  projektowe zakładają wykonanie układu drogowego jako ruchu okrężnego z uwzględnieniem włączenia do ruchu działki drogowej zlokalizowanej pomiędzy Stacją Kontroli Pojazdów, a sklepem motoryzacyjnym. W ramach przebudowy skrzyżowania  zostanie także wybudowany pierwszy fragment drogi prowadzącej do nowych terenów inwestycyjnych w mieście. Na całym przebudowywanym odcinku drogi zostanie wykonane  nowe oświetlenie uliczne typu LED. Równolegle powstaną ciągi pieszo-rowerowe od projektowanego ronda, aż  do ul. Ogrodowej. Przewidziano także komunikację pieszo-rowerową do sklepu Biedronka, Powiatowego Urzędu Pracy, a przyszłościowo również do nowych terenów inwestycyjnych. Ścieżki rowerowe zapewnią  połączenie z projektowanymi ciągami pieszo-rowerowymi w ramach projektów Pomorskie trasy rowerowe oraz Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi. Tym samym docelowo trasy rowerowe planuje się rozszerzyć o kolejne 30 km.

 

Po przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, ruch na ul. Warszawskiej zdecydowanie zostanie upłynniony zapewniając możliwość krótszego  oczekiwania na włączenie się pojazdów poruszających ul. Morską w ul. Warszawską. Tym samym poprawione zostanie bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu kołowego , a także pieszych podążających do okolicznych marketów i ogródków działkowych.

 

Przewidujemy, że  prace związane z budową ronda zakończymy w  sierpniu 2017r. Szacunkowy koszt to kwota 1,3 mln, z tego spora część będzie podlegała dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe  o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (dotyczy budowy ciągów pieszo-rowerowych).