ZEBRANIA WIEJSKIE W SOŁECTWACH ORLINIEC I JAZOWA  

A A A

20 kwietnia br. odbyły się zebrania wiejskie Sołectwa Orliniec  oraz Sołectwa Jazowa, w których uczestniczył Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski oraz Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański. W czasie zebrania zostały omówione z mieszkańcami sołectw sprawy  biężace i budżetowe, a także przyszłe inwestycje, które będą realizowane dla potrzeb mieszkańców.