ZEBRANIA SOŁECKIE W POWALINIE I MARZĘCINIE  

A A A

Rozpoczęły się zebrania wiejskie Sołectw w 2017 roku z udziałem Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. Włodarze spotkali się z mieszkańcami Powaliny i Marzęcina. W czasie zebrań zostały omówione z sprawy budżetowe oraz przyszłe inwestcje, które będą realizowane dla potrzeb mieszkańców.