ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE REMONTOWE DROGI GMINNEJ W MARYNOWACH  

A A A

Zakończono prace remontowe drogi gminnej położonej na działce nr 81 (odcinek od ul. Podcieniowej)  w miejscowości Marynowy, polegające na ulepszeniu nawierzchni gruntowej  za pomocą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Długość wyremontowanego odcinka drogi wynosi 90 mb, łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni 300 m2. Zakres robót obejmował poszerzenie i wyprofilowanie poboczy gruntowych, korytowanie nawierzchni drogowej,  ulepszenie podłoża gruntowego poprzez profilowanie i zagęszczenie kruszywa łamanego.

Wartość wykonanych robót to kwota 18 554,55 zł.