WIERCINY Z NOWYM SOŁTYSEM  

A A A

Mieszkańcy Sołectwa Wierciny wybrali nowego sołtysa. Podczas zebrania wiejskiego 15 marca  w wyniku  tajnego głosowania Stanisław Juszczyk został wybrany Sołtysem Sołectwa Wierciny. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli m.in.  Burmistrz Jacek Michalski oraz Zastępca Burmistrza Tomasz Szczepański.

Gratulujemy wyboru i życzymy wszelkich sukcesów na powierzonym stanowisku.