A A A

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Jazowa

Lokalizacja Jazowa

Powierzchnia całkowita 492 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Rakowiska

Lokalizacja Rakowiska

Powierzchnia całkowita 13 803 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 85/3 o

trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Wierciny

Lokalizacja Wierciny

Powierzchnia całkowita 3 909 m2

trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym

Strony