A A A

trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Lokalizacja Orłowo, ul. Żuławska

Powierzchnia całkowita 3 590 m2

trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Orłowie przy ulicy Żuławskiej

drugi ustny nieograniczony przetarg - Orłowo

Lokalizacja Orłowo, ul Krótka 3

Powierzchnia całkowita 1 200 m2

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w

czwarty ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Lokalizacja Rakowiska

Powierzchnia całkowita 13 803 m2

czwarty ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 85/3 o powierzchni 1,3803 ha

Strony