A A A

drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Rakowiska

Lokalizacja Rakowiska

Powierzchnia całkowita 13 803 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 85/3 o

drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Wierciny

Lokalizacja Wierciny

Powierzchnia całkowita 3 909 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika:

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański - ul. Kopernika 15b

Powierzchnia całkowita 1 023 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność

Strony