A A A

Orłowo 137/9

Lokalizacja Orłowo

Powierzchnia całkowita 3 590 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza piąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy

132 Orłowo

Lokalizacja Orłowo

Powierzchnia całkowita 1 200 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza ósme rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański,

Działka Nr 168/10 Kmiecin

Lokalizacja Kmiecin, ul. Żuławska 14

Powierzchnia całkowita 160 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i

Strony