A A A

Działka Nr 126 - Marynowy

Lokalizacja Marynowy, ul. Topolowa 1

Powierzchnia całkowita 952 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i

Działka Nr 85/3 Rakowiska

Lokalizacja Rakowiska

Powierzchnia całkowita 13 300 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako

Działki - Wierciny

Lokalizacja Wierciny

Powierzchnia całkowita 3 909 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i

Strony