A A A

siódme rokowania

Lokalizacja Orłowo ul. Krótka 3

Powierzchnia całkowita 1 200 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza siódme rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór

Strony