A A A

czwarty ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Lokalizacja Rakowiska

Powierzchnia całkowita 13 803 m2

czwarty ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 85/3 o powierzchni 1,3803 ha

piąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Lokalizacja Wierciny

Powierzchnia całkowita 3 909 m2

piąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański

Powierzchnia całkowita 1 m2

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański: Autobusu szkolnego

Strony