A A A

Trzeci ustny nieograniczony przetarg - Wierciny

Lokalizacja Wierciny

Powierzchnia całkowita 3 909 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i

Przetarg - Wierciny

Lokalizacja Wierciny

Powierzchnia całkowita 18 193 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 25 o powierzchni 1,8193 ha (Ps VI

Nowy Dwór Gdański - ul. Dworcowa

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański - ul. Dworcowa

Powierzchnia całkowita 165 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako

Strony