A A A

szósty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański, ul Kopernika

Powierzchnia całkowita 1 081 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza szósty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w miejscowości Kmiecin przy ulicy Žuławskiej 12

Lokalizacja Kmiecin, ul Żuławska 12

Powierzchnia całkowita 49 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 stanowiącej własność

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MiG Nowy Dwór Gdański, położonej Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Pszennej, dz. nr 59 o powierzchni 3,2096 ha

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański, ul. Prszenna

Powierzchnia całkowita 32 096 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i

Strony