A A A

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika:

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański - ul. Kopernika 15b

Powierzchnia całkowita 1 023 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w rejonie ulic Brzask-Rynek-Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański rejon ulic Brzask-Rynek-Jaśminowa

Powierzchnia całkowita 1 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Kmiecinie przy ulicy Żuławskiej 14

Lokalizacja Kmiecin, ul. Żuławska 14

Powierzchnia całkowita 160 m2

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór

Strony