A A A

Informacje o jednostkach i instytucjach udzielających pomocy


STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

INFORMACJA O STYPENDIUM

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANY - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

WNIOSEK STYPENDIA - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

WNIOSEK ZASIŁEK SZKOLNY - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 

ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 22 82

e-mail: poradniandg@interia.pl

www.pppndg.stfera.pl

 

 

Godziny otwarcia:

 

od poniedziałku do czwartku – 8-17

w piątki – 8-15

w czasie ferii i wakacji – 8-15

 

 

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne, wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela pomocy uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom. Poradnia ściśle współpracuje ze szkołami w rejonie swojego działania -
z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas. Swoim działaniem obejmuje powiat nowodworski. Zgłoszenia do poradni przyjmowane są osobiście lub telefonicznie. Pomoc Poradni jest bezpłatna.

Nastolatku, przyjdź do poradni gdy:

nauka sprawia Ci problem; nie potrafisz zrozumieć tego, co czytasz, nie potrafisz poprawnie pisać; chciałbyś umieć uczyć się efektywniej; potrzebujesz porady odnośnie wyboru szkoły czy zawodu; nie umiesz poprawnie wymawiać wszystkich głosek albo się jąkasz, masz trudności w kontaktach z dorosłymi lub rówieśnikami, jesteś nieśmiały, a chciałbyś to zmienić, nie potrafisz znaleźć swego miejsca w grupie, klasie, rodzinie, spotkałeś się
z przemocą, masz kłopot z wyrażaniem swoich uczuć, chcesz pomóc swojej koleżance czy koledze.

 

Rodzicu, zgłoś się do poradni, jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

ma trudności z nauką, sprawia kłopoty wychowawcze, zachowuje się niezrozumiale, ma problemy z wyrażaniem uczuć, jest zamknięte w sobie lub wybuchowe, ma kłopot
w kontakcie z rówieśnikami lub z dorosłymi, podejrzewasz, że sięga po alkohol, narkotyki lub zbyt dużo czasu spędza przy komputerze, ma wadę wymowy.

Poradnia prowadzi: specjalistyczne konsultacje i porady, terapie krótko i długoterminowe dla uczniów i ich rodzin, psychoedukacje (w tym prelekcje, pogadanki i warsztaty o różnej tematyce dla uczniów, nauczycieli i rodziców), mediacje pomiędzy uczniami, nauczycielami
i rodzicami, interwencje w środowisku szkolnym (w tym obserwacje uczniów z kłopotami rozwojowymi i trudnościami w nauce wraz z bezpośrednim wspieraniem nauczycieli w ich pracy wychowawczej) oraz działalność informacyjną. W poradniach są przeprowadzane diagnozy pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, a czasami również lekarskie.

 

 

INFORMACJA
O JEDNOSTKACH I INSTYTUACJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

 

Nowodworskie telefony pomocy:

 

Punkt Konsultacyjny „ARKA”

ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 22 82

 

środa od godz. 13.00 do 15.00

 

Oferta:

  • pomoc w walce z nałogiem ( uzależnienia),
  • pomoc w nakłanianiu bliskich sobie osób do podjęcia zmian (leczenia diagnozowania)
  • pomoc w podejmowaniu działań przerywających przemoc domową,
  • konsultacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 

Telefon Zaufania

ul. 3-go Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 36 52

 

wtorek od godz. 15.00 do 17.00

 

  • pomoc w walce z nałogiem (uzależnienia),
  • pomoc w nakłanianiu bliskich sobie osób do podjęcia zmian (leczenia diagnozowania)
  • pomoc w podejmowaniu działań przerywających przemoc domową,
  • konsultacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 

Terapia osób uzależnionych

ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

czwartek od godz. 13.00 do 15.00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 26 55

 

Zespół ds. Leczenia przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Marii Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 21 72

poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30,

środa od godz. 8.00 do 16.00

 

  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

 

Grupa Anonimowych Alkoholików

ul. Drzymały 3, 82- 100 Nowy Dwór Gdański (w budynku parafii)

mitingi w każdy piątek, od godz. 17.00 do 20.00

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 261 73 04

 

Psycholog:

Wtorek od godz. 13.00 do18.00

Czwartek od godz. 9.00 do 12.00

 

Prawnik:

wtorki i środy od godz. 16.00-18.00

 

Pracownik socjalny:

Poniedziałek i czwartek od godz. 8.00 do16.00

wtorek i środa od godz. 10.00 do18.00

piątek od godz. 7.00 do15.00

  • Pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy, problemu alkoholowego, uzależnień, trudności związanych z rozwodem, okresem żałoby, chorobą bliskiej osoby, maja problemy rodzinne, wychowawcze, małżeńskie.

 

 

Gdańskie telefony pomocy:

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Zakopiańska 37, Gdańsk (wejście od ulicy Kartuskiej 57)

tel. 58 301 51 32

e-mail: sekretariat@wotu.pl

 

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Konrada Leczkowa 1A, Gdańsk

tel. 58 341 10 42

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO

al. Niepodległości 817A, Sopot

tel. 58 550 34 77

www.mrowisko.org.pl

 

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

ul. Agrarna 2 , Gdańsk

tel. 58 349 46 90

www.monar-gdansk.com.pl

 

 

Ogólnopolskie telefony pomocy:

 

„Pomarańczowa Linia” – to system pomocy rodzicom dzieci pijących alkohol
i zażywających narkotyki

801 14 00 68- infolinia

czynna jest od poniedziałku do piątku

w godz. 14.00 do 20.00

www.pomaranczowalinia.pl

e-mail: pomaranczowalinia@wp.pl

 

 

„Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Korotyńskiego 13, Warszawa

tel 22 824 25 01 

801 12 00 02 (infolinia)

www.niebieskalinia.pl

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

 

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

tel. 801 199 990

czynny codziennie od godz. 16.00 do 21.00

www.kbpn.gov.pl

 

Telefon Zaufania dla Kobiet

tel. 1800 341 900

Czynne codziennie od godz. 10.00 do 22.00

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111