POMAGAMY USUWAĆ AZBEST  

A A A

Przed nami kolejna edycja konkursu, w ramach którego można uzyskać dotację celową na usunięcie wyrobów zawierających azbest. W celu zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie mieszkańców, Gmina po raz kolejny przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącego unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2017” można uzyskać 85% zwrot kosztów kwalifikowanych zadania, które oblicza się w oparciu o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 800,00 zł za demontaż, transport i utylizację jednej tony odpadu zawierającego azbest. Do zadania w bieżącym roku przystąpiło 17 właścicieli nieruchomości, których budynki pokryte są szkodliwym azbestem. Łączna ilość odpadów przewidziana do demontażu i utylizacji wynosi 3.382 m2 czyli około 46 ton. Jest to prawie dwukrotnie większa ilość niż w latach ubiegłych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 31 maja br. Cieszy nas fakt, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem z Państwa strony.