Informacje oświatowe 

A A A

Referat Spraw Społecznych

 Urząd Miejski

  herb ndg

ul. Wejhera 3

82-100 Nowy Dwór Gdański

 

Iwona Kąsek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych,

tel. +48 55 625 77 73,
e –mail: i.kasek@miastonowydwor.pl

 

Dorota Studzińska – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu

tel. +48 55 625 77 71,

e –mail: d.studzinska@miastonowydwor.pl

 

Bożena Aleksandrzak – Podinspektor ds. organizacyjnych oświaty

tel. +48 55 625 77 71,

e –mail: b.aleksandrzak@miastonowydwor.pl

 

 

 

WIADOMOŚCI                                                       KOMUNIKATY     

Życzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej „Wyprawka szkolna” – w roku szkolnym 2016/2017
Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne
 Festyn Przyjaciół Szkoły w Lubieszewie Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

WAŻNE SERWISY