Wykaz pracowników 

A A A

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim

URZĄD MIEJSKI w Nowym Dworze Gdańskim
Siedziba Urzędu:
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. +48 (0 55) 247 24 01

fax +48 (0 55) 247 24 05
 
 

Urząd Stanu Cywilnego

ulica Warszawska 28A
telefon:
556257796

Straż Miejska

ulica Warszawska 28A
telefon: 55 6257794

 

e-mail: urzad@miastonowydwor.pl
e-mail: rada_miejska@miastonowydwor.pl

 

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Jacek Michalski Burmistrz 18    552472401 urzad@miastonowydwor.pl
Tomasz Szczepański Zastępca Burmistrza, Sekretarz 18    552472401 urzad@miastonowydwor.pl
Anna Pałubicka Skarbnik 22   552472401 urzad@miastonowydwor.pl

 

 

Referat Organizacji, Promocji i Rozwoju

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Marta Dorobek Kierownik Referatu 21 4 552472404 m.dorobek@miastonowydwor.pl
Beata Rembowska Zastępca Kierownika / Inspektor ds. strategii i rozwoju 23 93 556257793 b.rembowska@miastonowydwor.pl
Patrycja Drabarz-Jost Podinspektor ds. rozwoju i promocji 23 93 556257793 p.drabarz@miastonowydwor
Monika Błaszczyk Inspektor ds. organizacji i promocji hol 2 552472402 m.blaszczyk@miastonowydwor.pl
Krystian Falk Pracownik biurowy 23 93 556257793 k.falk@miastonowydwor.pl
Kamil Dyl Informatyk-grafik 24 98 556257798 k.dyl@miastonowydwor.pl
Paweł Główczewski Informatyk 24 98 556257798 p.glowczewski@miastonowydwor.pl
Agnieszka Główczewska Inspektor ds. administracyjnych 14 86 556257786 a.glowczewska@miastonowydwor.pl
Mariola Jagucka Sprzątaczka        
Gertruda Tkaczyk Sprzątaczka        

 

Referat Budżetu

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Danuta Czeladko Zastępca Skarbnika - Kierownik Referatu 16 89 556257789 d.czeladko@miastonowydwor.pl
Barbara Marzec - Michalska Inspektor ds. księgowości budżetowej 16 89 556257789 b.marzec.michalska@miastonowydwor.pl
Zofia Dawidowicz Inspektor ds. księgowości budżetowej 17 91 556257791 z.dawidowicz@miastonowydwor.pl
Izabela Koperczak Podinspektor ds. budżetu 17 91 556257791 i.koperczak@miastonowydwor.pl
Agnieszka Bartkowska Inspektor ds. księgowości budżetowej 17 90 556257790 a.bartkowska@miastonowydwor.pl
Beata Kocimska Podinspektor ds. ksiegowości budżetowej 17 90 556257790 b.kocimska@miastonowydwor.pl
Małgorzata Sznaza Kasjer 13 83 556257783 m.sznaza@miastonowydwor.pl

 

 

 

Referat Podatków i Opłat

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Katarzyna Zdziłowska Kierownik Referatu 15 87 556257787 k.zdzilowska@miastonowydwor.pl
Agnieszka Wamil Referent ds. księgowości podatkowej 15 87 556257787 a.wamil@miastonowydwor.pl
Justyna Kazimierowicz Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 15 87 556257787 j.kazimierowcz@miastonowydwor.pl
Julia Plaugo Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 86 556257786 j.plaugo@miastonowydwor.pl
Przemysław Rumocki Inspektor ds. księgowości podatkowej 13 85 556257785 p.rumocki@miastonowydwor.pl
Mirosława Wnuk Inspektor ds. księgowości podatkowej 13 85 556257785 m.wnuk@miastonowydwor.pl
Agnieszka Zamorska Inspektor ds. księgowości i egzekucji 13 84 556257784 a.zamorska@miastonowydwor.pl

 

 

Referat Majątku Komunalnego

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Bolesław Rudziński Kierownik Referatu 8 78 556257778 b.rudzinski@miastonowydwor.pl
Sylwia Skowrońska Zastępca Kierownika Referatu 10 80 556257780 s.skowrońska@miastonowydwor.pl
Iwona Beksa Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym 8 78 556257778 i.beksa@miastonowydwor.pl
  Podinspektor ds. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 10 80 556257780  
Jolanta Tkacz Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 9 79 556257779 j.tkacz@miastonowydwor.pl
Zbigniew Sas Inspektor ds. rolnictwa i fundacji 9 79 556257779 z.sas@miastonowydwor.pl
Monika Siebert Podinspektor ds. czynszów 11 81 556257781 m.siebert@miastonowydwor.pl
Renata Piskorz Podinspektor ds. gospodarki gruntami 11 81 556257781 r.piskorz@miastonowydwor.pl

 

Referat Infrastruktury i Środowiska

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Rafał Kubacki Kierownik referatu 5 75 556257775 r.kubacki@miastonowydwor.pl
Sylwester Ligęza Podinspektor ds. budownictwa 5 75 556257775 s.ligeza@miastonowydwor.pl
Bożena Wierzba Podinspektor ds. inwestycji oświatowych 6 76 556257776 b.wierzba@miastonowydwor.pl
Wojciech Niżnikiewicz Inspektor ds. inwestycji i utrzymania dróg  6 76 556257776 w.niznikiewicz@miastonowydwor.pl
Justyna Nosarzewska Inspektor ds. infrastruktury        
Jolanta Kupiecka Inspektor ds. ochrony środowiska 7 77 556257777 j.kupiecka@miastonowydwor.pl
Anna Nycnerska Inspektor ds. gospodarki komunalnej 7 77 556257777 a.nycnerska@miastonowydwor.pl

 

 

Referat Spraw Społecznych

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Iwona Kąsek Kierownik Referatu 3 73 556257773 i.kasek@miastonowydwor.pl
Dorota Studzińska Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu 1 71 556257771 d.studzinska@miastonowydwor.pl
Bożena Aleksandrzak Podinspektor ds. organizacyjnych oświaty 1 71 556257771 b.aleksandrzak@miastonowydwor.pl
Karolina Cholewa Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu 2 71 556257771 k.cholewa@miastonowydwor.pl
Teresa Ciżewska Inspektor ds. działalności gospodarczej 4 74 556257774 t.cizewska@miastonowydwor.pl
Jolanta Reszczyńska Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych 4 74 556257774 j.reszczynska@miastonowydwor.pl
Jarosław Dywizjusz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej ul. Drzymały 4   552462851 j.dywizjusz@miastonowydwor.pl
Roman Kozłowski Pracownik obiektów sportowych ul. Warszawska 22      
Stanisław Zubkowicz Pracownik obiektów sportowych ul. Warszawska 22      
Janusz Klein Pracownik obiektów sportowych ul. Warszawska 22      

 

 

Urzad Stanu Cywilnego

 

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Anna Rachwał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. Warszawska 28A 96 556257796 a.rachwal@miastonowydwor.pl
Dobrosława Fila Zastępca Kierownika Stanu Cywilnego ul. Warszawska 28A 96 556257796 a.grot@miastonowydwor.pl
Magdalena Gondek Inspektor ds. ewidencji ludności ul. Warszawska 28A 97 556257797 m.gondek@miastonowydwor.pl
Anna Figuła Pomoc administracyjna ul. Warszawska 28A 97 556257797 a.figula@miastonowydwor.pl

 

 

Straż Miejska ul. Warszawska 28A

Fax 55 247 27 88

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Andrzej Klebba Komendant ul. Warszawska 28A 94 556257794 straz.miejska@miastonowydwor.pl
  Inspektor Straży Miejskiej ul. Warszawska 28A 94 556257794 straz.miejska@miastonowydwor.pl
Artur Kordek Starszy Specjalista Straży Miejskiej ul. Warszawska 28A 95 556257795 straz.miejska@miastonowydwor.pl
Piotr Antonowicz Starszy Specjalista Straży Miejskiej ul. Warszawska 28A 95 556257795 straz.miejska@miastonowydwor.pl

 

 

Samodzielne stanowiska

Imię nazwisko Stanowisko Nr pokoju nr wew. nr telefonu adres e-mail
Anna Żurawska - Fiałek Główny specjalista ds. kadr i obsługi organów gminy 20 3 552472403 a.zurawska.fialek@miastonowydwor.pl
Lech Białecki Doradca 2 71 556257775 l.bialecki@miastonowydwor.pl

 

 

Obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Kancelaria Adwokacka Dariusza Olszaka