Informacja 

A A A

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9a i 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

 

 

ZESTAWIENIE FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GD.

 

 

NAZWA I ADRES FIRMY


Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych  Spółka z o.o.

ul. Pszenna 1

82-100 Nowy Dwór Gd.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Kanałowa 2

82-100 Nowy Dwór Gd.

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX”

ul. Wiejska 6

82-230 Nowy Staw

Tomasz  Grzmil

 

PRSP. S.A.

ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45

80-044 Gdańsk

HONEST

Karol Kleniewski

ul. Krzyżanowskiego 7/3,

82-300 Elbląg,

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.,

 ul. Szańcowa 1, 

82-300 Elbląg,

 

 

Odpady komunalne wywożone są do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

 

AN