ROWEROWY MAJ W NASZEJ GMINIE  

A A A

Rowerowy Maj

1. Kampania „Rowerowy Maj”  adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników w.w. placówek.

2. Kampania organizowana jest przez Gminę Nowy Dwór Gdański w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą).

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach:

a)       szkolnym/przedszkolnym,

b)       klasowym/grupowym

c)       indywidualnym.

5. O wyniku szkoły/przedszkola lub klasy/grupy decyduje liczba przyjazdów do szkoły/przedszkola na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce szkolnej/przedszkolnej lub klasie/grupie.

 

Na czym polega ?

1. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.)
do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2017 r.

2. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji.

3.. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą).

4.. Uczestnicy przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat klasowy.

5.. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.

6. Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:

a)       przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 28 kwietnia 2017 r.,

b)       przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 28 kwietnia 2017r.,

c)       zawieszenia w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r.,

d)       umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,

e)       przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie pliku Excel na adres: m.dorobek@miastonowydwor.pl

f)        zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora.

7.. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: www.miastonowydwor.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.

8. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez Organizatora.

9.. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

Kto weźmie udział ?

Z naszej gminy wezmą udział następujące placówki:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie

- Szkoła Podstawowa w Lubieszewie

- Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim