PROPONOWANE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ NA TERENIE GMINY OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU  

A A A

Proponowane zmiany  przez Burmistrza i Radę Miejską w funkcjonowaniu szkół na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański od 1 września 2017 roku w związku z reformą systemu oświaty.

 

Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Dworze Gdańskim 

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska informują:

- przez dwa ostatnie lata uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi dokończą naukę w dotychczasowym budynku, który od 1 września 2017r. będzie siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1.

- dotychczasowy Dyrektor Gimnazjum, Lubomir Głowacki, od 1 września 2017r. będzie pełnił funkcję Wicedyrektora SP1.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują, aby SP 2 w Nowym Dworze Gdańskim od 1.09.2017r.

- była szkołą 8-klasową i mieściła się w dotychczasowym budynku przy ul. Mickiewicza 10.

- funkcję Dyrektora placówki pełnić będzie Izabela Stefaniak.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim


W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1 września 2017 roku  następujące zmiany w funkcjonowaniu SP1:


 -  SP1 przejmuje budynek przy ul. Szkolnej 3, w którym będą uczyć się uczniowie klas 4-8. Będzie to główna siedziba SP 1.
- w budynku przy ul. Szkolnej, przez najbliższe dwa lata, pozostaną także uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
  -  w dotychczasowym budynku przy ul. 3 Maja pozostaną klasy I-III
-  funkcję Dyrektora powiększonej placówki pełnić będzie Waldemar Sobczak

 

Szkoła Podstawowa w Lubieszewie

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu SP w Lubieszewie:


- zmniejszenie struktury organizacyjnej placówki do klas I-III z oddziałami przedszkolnymi i punktem przedszkolnym
- oddziały I-III funkcjonować będą w Lubieszewie
- oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny funkcjonować będą w Marynowach
- planuje się wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej w Lubieszewie i oddziału przedszkolnego w Marynowach
- funkcję Dyrektora SP w Lubieszewie nadal pełnić będzie Elżbieta Elmrych

 

Szkoła Podstawowa w Wiercinach 

 

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu SP w Wiercinach:


- zmniejszenie struktury organizacyjnej placówki do klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym
- planuje się wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej i oddziału przedszkolnego
- funkcję Dyrektora SP w Wiercinach nadal pełnić będzie Anna Juszczyk

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu ZSP w Marzęcinie:


- w skład ZSP wchodzić będą: przedszkole oraz 8-letnia szkoła podstawowa
- w związku z upływem kadencji dotychczasowego Dyrektora, wiosną 2017 roku, odbędzie się konkurs na Dyrektora placówki

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu ZSP w Kmiecinie:


- w skład ZSP wchodzić będą: przedszkole oraz 8letnia szkoła podstawowa
- funkcję Dyrektora ZSP w Kmiecinie nadal pełnić będzie Ewa Kalińska.