NIE ZAGRACAJ SOBIE ! WYWIEŹ NA PSZOK ! AKCJA INFORMACYJNA  

A A A

Nie zagracaj sobie ! Wywieź na PSZOK !

Gmina Nowy Dwór Gdański rozpoczyna akcję informacyjną dot. Wywożenia odpadów wielkogabarytowych do specjalnie przeznaczonego na to miejsca.

Mieszkańcy i firma odbierająca odpady z naszych posesji alarmują o rosnącej liczbie pozostawianych przy wiatach śmietnikowych odpadów wielkogabarytowych. Problem w głównej mierze dot. zabudowań wielorodzinnych.

Przypominamy, że meble, kanapy, zużyty sprzęt AGD i RTV, armatura sanitarna itp. jak również materiały budowlane nie podlegają cotygodniowemu wywozowi śmieci. Raz w roku firma odbierająca nieczystości z naszych domostw, zabiera również wielkogabarytowe przedmioty, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dostępnym m.in. na http://miastonowydwor.pl/contents/content/27/3017

Warto zaznaczyć, że w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonuje darmowy punkt odbioru tych odpadów – PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ) przy ul. Warszawskiej 22 ( czynny: wtorek i czwartek w godz. 10.00 – 17.00 oraz sobota 8.00 – 14.00, tel.: 55 247 22 83 ).

Dbajmy o wygląd naszego miasta i domostw. Nie zaśmiecajmy wiat śmietnikowych. Poświęćmy chwilę czasu i udajmy się do PSZOK-u.
Zarządcy nieruchomości na ternie naszej gminy, otrzymają specjalnie przygotowane plakaty informujące o całej akcji, które zostaną umieszczone na klatkach schodowych i wiatach śmietnikowych. Pamiętajmy ! Nie zagracaj sobie ! Wywieź na PSZOK !