ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W GDAŃSKU 

A A A

plakat

CZYSTE POWIETRZE POMORZA" DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

(edycja  2016)

 

 

charakterystyka zadania

 

Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

ZAKUP I MONTAŻ 8 AUTONOMICZNYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH

WE WSI JAZOWA

 

Nazwa zadania:

Zakup i montaż 8 autonomicznych punktów świetlnych we wsi Jazowa, Gmina Nowy Dwór Gdański

Koszt kwalifikowany zadania:

66.612,99 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

32 400,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja obejmowała zakup oraz montaż 8 lamp solarnych o mocy 25W we wsi Jazowa oraz kampanię informacyjno – edukacyjną o korzyściach środowiskowych wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii, która przeprowadzona została wśród uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański.

W ramach zadania opracowana została również broszura informacyjno – edukacyjna na temat korzyści płynących z zastosowania odnawialnych źródeł energii, która została rozdystrybuowana wśród mieszkańców Gminy.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano wskaźnik emisji określony na 0,812 MgCO2/MWh.

BROSZURKA

SPRAWOZDANIE

www.wfosigw.gda.pl