Artykuły

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 30 MARCA GODZ.10.00

data Czwartek, 23 marca 2017

Dział: Artykuły

Na dzień 30 marca 2017 roku (czwartek) zwołana została XXXI Sesja Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00. Porządek obrad:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2017. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej „Szop” Spółka z o.o  w Nowym Dworze Gdańskim nieruchomości. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marynowy. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla terenu położonego w części północno-wschodniej ulicy Okopowej i ulicy Zagonowej. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla części terenu położonego w obrębie miejscowości Orłowo. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Sprawy różne. Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).       KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA  27 marca 2017 roku, godzina  10.00 poniedziałek   KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH 28 marca  2017  roku, godzina  9.00 wtorek   KOMISJA REWIZYJNA 27 marca 2017 roku, godzina  15.00 poniedziałek  

Czytaj więcej ›

TARGI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

data Wtorek, 21 marca 2017

Dział: Artykuły

W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się Targi szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół z terenu naszego miasta, Elbląga oraz Gdańska. Ponadto uczniowie mogli zacząć orientować się w wyborze przyszłych zawodów takich jak; fryzjer, kucharz, czy fotograf.  

Czytaj więcej ›

VII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ŻUŁAW I POWIŚLA

data Czwartek, 16 marca 2017

Dział: Artykuły

Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego rywalizowały w VII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich z Żuław i Powiśla w Starym Polu. Powiat nowodworski reprezentowały KGW Jazowa i KGW Marzęcino.

Czytaj więcej ›