A A A

Ważne telefony

Osoby chcące uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Kontakt:

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Drzymały 4, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

tel.i fax 55 246 28 51

e-mail: urzad@miastonowydwor.pl

Urząd Miejski czynny jest :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. od 7.30 do 15.30
oraz w środę od 8.00 do 16.00.

 

WAŻNIEJSZE TELEFONY

 

Lp. Nazwa jednostki i adres Nr tel. Tel . alarmowy
1. Urząd Miejski (55) 247 2401  
  w Nowym Dworze Gdańskim fax (55) 247 2405  
  ul. Wejhera 3    
2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (55) 246 2851  
  w Nowym Dworze Gdańskim    
  ul. Drzymały 4    
3. Powiatowa Komenda (55) 247 2333 998
  Państwowej Straży Pożarnej fax (55) 247 2856  
  w Nowym Dworze Gdańskim    
  ul. Warszawska 53    
4. Komenda Powiatowa Policji (55) 246 9222 997
  w Nowym Dworze Gdańskim    
  ul. Kościuszki 10    
5. Straż Miejska (55) 625 77 94  
  w Nowym Dworze Gdańskim    
  W budynku filii Urzędu Miejskiego    
  ul. Warszawska 28A    
6. Ochotnicza Straż Pożarna (55) 246 2851  
  w Nowym Dworze Gdańskim    
  ul. Drzymały 4    
7. Powiatowe Centrum Zdrowia (55) 247 2213 999
  w Nowym Dworze Gdańskim fax (55) 247 2869  
  ul. Dworcowa 12    
8. Centralny Wodociąg Żuławski (55) 648 2684  
  w Nowym Dworze Gdańskim (55) 246 0270  
  ul. Warszawska 28A    
9. SZOP Oczyszczalnia (55) 247 2283  
  i przepompownia ścieków    
  w Nowym Dworze gdańskim    
  ul. Warszawska 51    
10. Terenowy Oddział Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (55) 247 2357  
  w Nowym Dworze Gdańskim    
  ul. Podmiejska 3    
11. Miejsko-Gminny (55) 247 2172  
  Ośrodek Pomocy Społecznej    
  w Nowym dworze Gdańskim    
  ul. Konopnickiej 19    
12. Telefony alarmowe :    
  - Numer alarmowy   112
  - Państwowa Straż Pożarna   998
  - Pogotowie Ratunkowe   999
  - Policja   997
  - Straż Miejska   986
  - Pogotowie Energetyczne   991
  - Pogotowie Gazowe   992