A A A

Usuwanie folii rolniczych

OGŁOSZENIE

DRUKI OŚWIADCZEŃ  - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że Gmina planuje przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.  

Regulamin do pobrania http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

W ramach programu niezbędnym staje się oszacowanie ilości odpadów i przygotowanie ich inwentaryzacji. Sporządzona inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie jednym z załączników do wniosku o dotację.

Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji, przyjmowane będą oświadczenia, o ilości posiadanych odpadów, od osób posiadających w/w odpady. Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ani przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Druki oświadczeń dostępne  są :

-  w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim pok. nr 7

-  do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim www.miastonowydwor.pl zakładka Mieszkańcy - Srodowisko -  Program usuwania folii rolniczych. 

DRUKI OŚWIADCZEŃ  - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ 

Termin składania oświadczeń  -  do 29 listopada 2019 roku. 

Miejsce składania oświadczeń – Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdański, Wejhera 3,
82-100 Nowy Dwór Gdański - sekretariat.